Geschiedenis van Taekwondo

 

 

 

 

De Koreaanse natie is geworteld in een eeuwenoude geschiedenis, maar de moderne Republiek Korea (land van grote schoonheid) is pas op 15 augustus 1948 opgericht na 38 jaar Japanse overheersing. Na de onafhankelijkheid brak er een vreselijke burgeroorlog uit (waarin de supermachten van de wereld voor verschillende kanten kozen). De oorlog begon toen Noord Koreaanse strijders het zuiden binnenvielen in 1950 en eindigde met een staakt het vuren overeenkomst in 1953. Het Koreaanse schiereiland werd in twee aparte Korea’s opgesplitst. In het noorden heerst een totaal communistisch bewind. In zuid Korea werd de democratie geïntroduceerd hoewel ook dit land tot 1992 door militaire dictators werd bestuurd. Taekwondo, dat onder andere is ontwikkeld om de Koreaanse vechtkunst cultuur te behouden is de nationale sport van beide Korea’s maar georganiseerd onder verschillende bonden/stijlen. In het noorden heeft de ITF een monopoly en in het zuiden de WTF. Martial arts bestaan in Korea al meer dan 2000 jaar (sommigen zeggen zelfs al 4000 jaar). Tot voor kort echter, werd kennis overgedragen van leraar op student zonder dat hiervan iets op schrift werd gezet. De gedocumenteerde geschiedenis van Taekwondo begint in 1955, toen een raad van meesters van verschillende “kwans” (een soort verenigingen) bij elkaar kwam. Zij besloten om de vechtkunsten van Korea in één nationale sport te combineren en de “nieuwe” sport Taekwondo te noemen. De naam Taekwondo was geopperd door Generaal Choi Hoi Hong-Hi. Generaal Choi was op dat moment misschien niet de meest vooraanstaande meester in de martial art wereld maar hij wierp de naam op en heeft hard gewerkt om Taekwondo over de hele wereld te verspreiden tot aan zijn dood in 2002.

 

Taekwondo is een voortzetting van een eeuwenoude Koreaanse geschiedenis en is een sterk nationaal symbool in een land waar de oorspronkelijke cultuur jarenlang onderdrukt is geweest gedurende de Japanse bezetting.

 

 

Generaal Choi en de ITF

 

Generaal Choi Hong Hi

Tijdens de japanse bezetting waren alle vormen van Koreaanse krijgskunsten verboden. Hoewel de eeuwenoude Koreaanse martial arts nog wel in het geheim onderwezen werden, werden de Japanse stijlen openlijk wijdverbreid over Korea. Veel Taekwondo stijlen reflecteren deze invloed van Japanse krijgskunsten nog in hun poomsae, ookal is de naam Taekwondo gekozen om te verwijzen naar de eeuwenoude Koreaanse traditie.

In de jaren dertig van de 20ste eeuw werd de jonge nationalistische Choi Hong-Hi uit het Japanse schoolsysteem gezet wegens het leiden van een protestbeweging tegen de Japanse bezetting. Toen hij vele jaren later de naam taekwondo bedacht, benadrukte hij de Koreaanse martial art traditie door een naam uit te kiezen die veel leek op de eeuwenoude Koreaanse martial art Taekyon. Generaal Choi kreeg zijn eerste martial art training in Taekyon van Meester Han, een meester in kaligrafie bij wie hij zeven jaar lang kaligrafie studeerde na te zijn uitgesloten van school. Zijn vertrek bij Meester Han was enigszins schandelijk en in de toekomst zou Generaal Choi naar Japan vertrekken voor wetenschappelijk onderzoek na zijn relatie met Meester Han sterk te hebben geschaad.

wetende dat hij een begaafd vechter moest worden alvorens hij kon terugkeren naar Korea (vanwege zijn geschiedenis met Meester Han) starte hij met het trainen van karate. Hij had het geluk te mogen trainen onder Guchin funakoshi, de legendarische oprichter van het Shotokan Karate. Gedurende zijn verblijf in Japan, werd meneer Choi in het japanse leger om te dienen in Korea. Dankzij zijn sterke nationalistische gevoelens probeerde hij te vluchten tijdens zijn militaire training en hiervoor werd hij wegens verraad ter dood veroordeeld. De Japanse bezetting eindigde op 15 augustus 1945, drie dagen voor de geplande executie datum. Later werd Generaal Choi een van de oprichters van het Koreaanse leger. In 1961 nam hij deel aan een militaire coup die bedoeld was om het land te stabiliseren. Als een ambassadeur en vertegenwoordiger van de Koreaanse regering bezocht en organiseerde Generaal Choi populaire demonstraties die de kennis van Koreaanse martial arts door heel azie verspreidde. Later in zijn leven raakte hij uit de gratie bij de Koreaanse regering, onder andere omdat hij de taekwondo wilde verspreiden in beide Korea’s. Hij werd gedwongen in ballingschap te leven.

Na Korea verlaten te hebben startte Generaal Choi in 1996 de ‘International Taekwondo Federation (ITF) op in Vancouver, Canada. Tegelijkertijd startte de Koreaanse overhheid de World Taekwondo Federation (WTF) op. WTF werd de enige door de staat geaccepteerde bond in Zuid-Korea. Het politieke conflict tussen beiden Korea’s wordt ook weerspiegeld in de nationale sport Taekwondo. Het noorden steunt de ITF en het zuiden de WTF. Net als toen hij in het leger zat en later als diplomaat ook steeds gedaan had bleef Generaal Choi de sport Taekwondo promoten vanuit zijn nieuwe thuis in Canada. En hij ging hier mee door tot hij op 15 juni 2002 in Pyongyang op 83 jarige leeftijd overleed aan maagkanker.

 

 

De WTF

 

 

Het leiderschap over taekwondo werd in Korea na de verbanning van Generaal Choi overgedragen aan Un Yong Kim, die meer een politiek leider dan een martial art leider was. De naam Taekwondo werd behouden maar de ITF mocht geen scholen openen in zuid Korea. Alle verschillende stijlen van Koreaanse karate of taekwondo werden opgenomen in de WTF, die uit verschillende fracties bestaat als herinnering aan het verleden waarin het allemaal onafhankelijke stijlen (Kwans) waren. Dankzij de standvastigheid van Mr. Kim, is WTF Taekwondo de meest wijdverspreide stijl competitie Taekwondo in de wereld. Hoewel Generaal Choi al in 1976 lobbyde om van taekwondo een Olympische sport te maken, is het toch aan Mr. Kim te danken dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Dankzij succesvolle demonstraties tijdens de Olympische spelen van 1988 in Seoul en een jarenlange politieke lobby door Mr. Kim als lid van de IOC, is taekwondo nu een van de weinige vechtkunsten die deze eer ten deel is gevallen.

Helaas is President Kim veroordeeld wegens corruptie en de WTF ondergaat vandaag de dag een aantal structurele veranderingen.

Zelfs vandaag de dag moeten alle taekwondo beoefenaars in zuid Korea promoveren volgens de richtlijnen die zijn uitgewerkt door Kukkiwon. De WTF is dus de enige taekwondo organisatie die door de zuid Koreaanse overheid is goedgekeurd en heeft in zuid Korea dezelfde positie als ITF in Noord Korea.