in de herfstvakantie is M.O. Martial Arts geopend volgens het vakantierooster.

vakantierooster